Milieu

HSD Ecolabel
Door verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de Europese
markt, zijn wij klaar om de klant volledig en doelgericht te begeleiden
naar een eindproduct van hun keus. De kwaliteit, duurzaamheid en het
milieu zijn hierbij altijd onze uitgangspunten. Naar jarenlange
onderzoeken met medewerking van VROM en recyclingbedrijven zijn
wij de enige in Europa die het doek leveren met een HSD Eco-label. Een
goede begeleiding in het voortraject kan enorme besparingen
opleveren.